Menu
emblem

Workforce

Name Designation Phone Email
Dr. A. K. Lohani
Head & Co-ordinator
Sc-G Ph: 01332-249214 lohani[dot]nihr[at]gov[dot]in
Dr. S. K. Sharma
(Scientist-in-Charge)
Sc-C 0361 – 2331150 ,9435746774 sanjay[dot]nihr[at]gov[dot]in
Dr. Swapnali Barman Sc-C 0361 – 2331150, 9954433341 swapnali[dot]nihr[at]gov[dot]in
Shri Gulshan Tirkey Sc-B 0361 – 2331150 gulshant[dot]nihr[at]gov[dot]in
Er. Waikhom Rahul Singh Sc-B 0361 – 2331150, 7005173792 wrsingh[dot]nihr[at]gov[dot]in
Shri P. K. Sarkar PRA 0361-2331150, 8761010636 sarkarpk[dot]nihr[at]gov[dot]in
Shri Biren Das MTS 8876242815 biren[dot]nih[at]gov[dot]in